İş planı, iş fikrinden yola çıkarak,

  • İş fikrinin yapılabilirliğini gösteren pazar araştırmasının
  • Ürünün pazarlanması ile ilgili tüm konuların ele alındığı pazarlama planının
  • Üretimin çeşitli boyutlarının ele alındığı üretim planının
  • Kurulacak firmanın yönetsel konularının ele alınacağı yönetim planının
  • Bu aşamaya kadar üzerinde çalışılan konuların parasal boyutunun ele alınacağı finansal planın bir araya getirilmesi

ile oluşan bütündür.

İş Planı Hazırlama eğitiminde yeni bir iş kurulması esnasında iş fikrinden iş modeli oluşturma, kanvas iş modeli, 9 iş bloğu, iş modeli inovasyonu, mevcut iş modelini doğrulama, bu modele bağlı iş faaliyetleri tasarlama ve iş planı hazırlama yöntemi katılımcılara aktarılmaktadır. Uygulamalı ve interaktif bir çalıştay şeklinde yapılır. Eğitimler bulunduğunuz il ve kurumunuzda verilebilir.