2018 Yılı SGK Teşviklerinde İki Önemli Değişiklik

2018 Yılı SGK Teşviklerinde İki Önemli Değişiklik

SGK Teşvikleri 2018 yılında 2 önemli değişikliğe uğramıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumunun uyguladığı;

 • 5510 Sayılı Kanunun Teşvikleri
 • 6111 Sayılı Kanun Teşviki
 • 4857 Sayılı Kanunun Engelliler İçin Teşvikleri
 • 4447 Sayılı Kanunun İşsizlik Maaşı Alanlara Dair Teşvik
 • Ar-Ge Faaliyetleri Teşviki

gibi teşviklerin yanında iki teşvik daha çalışma hayatına girmiştir.

SGK Teşvikleri 2018

2017 yılının teşviklerinden olan 687 sayılı ve 1687 sayılı teşvikler yürürlükten kaldırılmıştır.Bu yazımızda, işverenler ve mali müşavirler için SGK Teşvikleri 2018 yılında yürürlüğe giren detaylarından bahsedeceğiz.

İlave İstihdam Teşviki – 4447 Sayılı Kanun Geçici 19. Madde

1 Nisan 2018 yılında yürürlüğe girecek olan bu teşvikten yararlanma şartlarını kısaca izah edelim.

 • Sigortalı Yönünden Aranılan Şartlar

Sigortalıların, işe girmeden önceki 3 ay içinde herhangi bir işte çalışmıyor olması gerekmektedir. 10 günden az çalışmalar dikkate alınmayacaktır. Örneğin; Mayıs ayında işe giren sigortalı, şubat, mart ve nisan aylarında en fazla 10 gün çalışabilir. İşe girmeden önce İŞKUR’a kayıtlı olması gerekmektedir. 1/1/2018 tarihinden sonra ve 31/12/2020 tarihinden önce işe girmiş olması gerekmektedir.

 • İş Yeri Yönünden Aranılan Şartlar

Özel sektör işverenine ait olması ve sigortalının 2017 yılının APHB ortalamasına ek olarak işe alınması gerekmektedir.

Örneğin; 2017 yılında ilk 6 ay 2 kişi, ikinci 6 ay 4 kişi çalıştığını varsayalım. Bu durumda 2017 yılı çalışan sayısının ortalaması 3 olacaktır. Bu teşvikte yararlanılması için iş yerinde 4 kişinin çalışması gerekir.

Teşvik Tutarı Ne Kadardır?

Destek tutarı, iş yerinin sektörüne göre değişebilmektedir.

 1. İmalat veya bilişim sektöründe; her bir sigortalının 5.412 TL’ye kadar olan ücretleri teşvike tabi olacağından en az 761,06 TL, en fazla ise 2.029,50 TL tutarında teşvik sağlanacaktır.
 2. Diğer sektörlerde ise; her bir sigortalı asgari ücrete tutarında teşvike tabi olacağından 761,06 TL tutarında teşvik sağlanacaktır.

Teşvik Süresi Ne Kadardır?

Destek süresi, 1 Ocak 2018 tarihinden sonra işe giren her sigortalı için 12 aydır. Örneğin; 1 Mayıs 2018’de işe girip teşvikten yararlanan bir sigortalı 1 Mayıs 2019’a kadar teşvikten yararlanabilir.

Ancak; 18-25 yaş arası erkek, 18 yaşından büyük kadın ve engelli bir sigortalıysadestek 18 ay süreyle uygulanacaktır.

Örnek olarak imalat sektöründeki bir işletmede destek kapsamına giren bir sigortalının ücretinin ise 8.000 TL olduğu varsayıldığında; bu sigortalı için ödenmesi gereken;

 • Destek öncesi işverence ödenmesi gereken sigorta primi ve işsizlik sigortası primi tutarı toplam 8.000,00x%37,5=3.000 TL olacaktır.
 • Ancak destek tutarı brüt asgari ücret olan 2.029,5 TL’yi geçemez. Bu durumda, yararlanılacak teşvik en fazla 2.029,50 TL olacaktır.
 • Bu durumda, destek sonrası işveren tarafından ödenecek tutar 3.000-2.029,50=970,50 TL olacaktır.

Bir Senden Bir Benden İstihdam Teşviki – 4447 Sayılı Kanun Geçici 20. Madde
 • Sigortalı Yönünden Aranılan Şartlar

Sigortalıların, işe giriş tarihi itibarıyla işe giren kişi işverenin eşi olamaz. Ayrıca, işverenin ya da eşinin 1. derece akrabasının olamaz. İşçinin 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük olması gerekmektedir. İşe girmeden önceki 3 ay içinde herhangi bir işte çalışmıyor olması gerekmektedir. 10 günden az çalışmalar dikkate alınmayacaktır. Örneğin; Mayıs ayında işe giren sigortalı, şubat, mart ve nisan aylarında en fazla 10 gün çalışabilir. İşe girmeden önce İŞKUR’a kayıtlı olması gerekmektedir. 1/1/2018 tarihinden sonra ve 31/12/2020 tarihinden önce işe girmiş olması gerekmektedir.

 • İş Yeri Yönünden Aranılan Şartlar

İş yerinin ustalık belgesi sahibi, imalat sektöründe olması gerekmektedir. İş yerinin 2017 yılındaki sigortalı sayısı ortalamasının 1 ile 3 arasında olması gerekmektedir.

* Ancak bu teşvikten en fazla 2 sigortalı yararlanabilir.

Teşvik Tutarı Ne Kadardır?

 • Prim desteği 761,06 TL olacaktır.
 • Ücret desteği günde 53,44 TL’den ayda 1.603,20 TL destek sağlanacaktır.
 • Vergi desteği gelir ve damga vergileri karşılanacaktır.

Teşvik Süresi Ne Kadardır?

Bu teşvikten, işçinin işe alındığı işe alındığı ayı takip eden ilk aydan başlamak üzere her ikinci ay için yararlanılır.

Örnek: İmalat sektöründe faaliyet gösteren K Limited Şirketinde;

 • Sigortalı A’nın 26.1.2018 tarihinde,
 • Sigortalı B’nin 5.2.2018 tarihinde

işe alındığı varsayıldığında, Kanunda aranan diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla;

 • Sigortalı A’dan dolayı 2018/Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık,
 • Sigortalı B’den dolayı 2018/Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül, Kasım aylarında destekten yararlanılabilecektir.