TÜBİTAK Genel Sanayi Destekleri (SADE) 2018 Yılı İlk Çağrısı Açıldı

TÜBİTAK Genel Sanayi Destekleri (SADE) 2018 Yılı İlk Çağrısı Açıldı

TÜBİTAK,  TEYDEB’in Ar-Ge çalışmalarına verdiği destekler, Sanayi Destekleri (SADE) adıyla tek programda uygulanmaya koyulmuştur. SADE Genel Sanayi Destekleri Genel Çağrısı ile Sanayi Ar-Ge kapasitesinin geliştirilmesini hedefliyor. Bu sayede gereksinim duyulan bir teknoloji alanında yerlileşmenin artması ve ithal ürünler yerine yerli muadillerinin üretilmesi, proje çıktılarının ekonomik büyümeye katkı sağlaması bekleniyor.

Not: Çağrı kapsamında özel bir alan belirlenmemis olup yenilik içeren her sektör hedeflenmektedir.

Program Bütçesi Maksimum Proje Bütçesi
200.000.000 TL 50.000.000 TL
Çağrı Açılış Tarihi Çağrı Kapanış Tarihi
01.08.2018 31.12.2018
Maksimum Proje Süresi Destek Oranı
36 Ay * KOBİ %75 * Büyük Ölçekli Kuruluş %60
Değerlendirme Yöntemi Destek Ödeme Şekli
Hakem (bütçeye göre sayı belirlenir) Harcama sonrası destekleme

Desteklenen Giderler

  • Personel Gideri
  • Seyahat Gideri
  • Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın Alımları
  • Danışmanlık ve Hizmet Alımları
  • Malzeme ve Sarf Alımları
  • Genel Giderler