• Programın Amacı

Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programın amacı, desteklenecek araştırma-geliştirme ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretmelerini sağlamaktır.

  • Kimler Yararlanabilir

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler

  • Proje Süresi

Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay, Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay, her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir.

  • Destek Kapsamı

-Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi,-Teknolojik fikirlere sahip tekno‐girişimcilerin desteklenmesi,

-KOBİ’lerde Ar‐Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar‐Ge kapasitesinin artırılması,

-Mevcut Ar‐Ge desteklerinin geliştirilmesi,

-İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi,

-Ar‐Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması.

  • Destek Limitleri

  • Mevzuat

– Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı

– Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı Uygulama Esasları

 

Detaylı bilgi için: bilgi@inovatecharge.com mail adresimizden bizlere ulaşabilirsiniz.