• Programın Amacı

Endüstriyel Uygulama Programı kapsamı; yeni bir ürün/hizmetin; üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.

“Bu programa 31.10.2019 tarihine kadar başvuru alınacaktır.”

  • Kimler Başvurabilir

Endüstriyel Uygulama Programına;

 Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış projelerin,
 Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan projelerin,
 Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış buluş ve fikirlerin sahipleri, kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler veya Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından devri yapılmış patent sahibi işletmeler başvurabilir.

  • Desteklenecek Proje Giderleri

Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Uygulama Esasları

 

Detaylı bilgi için: bilgi@inovatecharge.com mail adresimizden bizlere ulaşabilirsiniz.