• Programın Amacı

  Programın amacı; Teknoloji Tabanlı KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması, Ar-Ge ve İnovasyon projelerinin sonuçlarının ticarileştirilmesine yönelik destek mekanizmalarına duyulan ihtiyacın giderilmesi ve teknolojik ürünlere yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesidir.

  -Ar-Ge, yenilik veya tasarım projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanan projelerin sonucunda ortaya çıkmış,

-Patent belgesi ile koruma altına alınmış,

-Teknolojik Ürün Deneyim belgesi almış teknolojik ürün veya prototipe sahip işletmeler başvurabilir.

 

 • Desteklenen Giderler

  • Basılı veya elektronik tanıtım materyalleri
  • Fuarlara katılım
  • Yurt dışı fuarlarda Gümrük işlem giderleri
  • Elektronik ticaret sitelerine üyelik giderleri
  • Yazılı medyada teknolojik ürün ya da prototipin tanıtımına ilişkin giderler
  • Tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ile ilgili seyahatlerde işletmenin en fazla iki çalışanının konaklama ve ulaşım giderleri

Destek üst limiti 150.000 TL olup, yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için 100.000 TL’ye kadar, yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için ise 50.000 TL’ye kadar geri ödemesiz destek sağlanır. Program kapsamında uygulanacak desteklerin oranı tüm bölgelerde %100 olarak uygulanır.

Program süresi Taahhütnamenin kayda alındığı tarihten itibaren 12 aydır.

 

Detaylı bilgi için: bilgi@inovatecharge.com mail adresimizden bizlere ulaşabilirsiniz.