Teknoparkı Tanıyalım

Yüksek / ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri / geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknoloji merkezini ifade eden yapılardır.

“İleri teknoloji”, “AR-GE”, “inovasyon”, “rekabet”, “girişimcilik” gibi kavramlar 21. yy. üretim yapı taşlarını oluşturmaktadır. Bu kavramlarla ifade edilebilen, bilgi temelli ekonominin öne çıkan iktisadi faaliyetlerinden biri olann teknoparkların, inovasyona ve AR-GE’ye dayalı şirketlerin kurulmasını teşvik eden ve onlara yüksek nitelikli ofis alanları ve destek hizmetleri sunan organizasyonlar olduğunu söyleyebiliriz.

Bu ekosistemler her ne kadar girişimcilerin/sanayicilerin varlığına ihtiyaç duyuyor olsa da teknoparkların yönetici şirketleri ekosistemin gerçek lokomotifleridir. İyi bir yönetim/yönetişim yaklaşımı ile bölgede faaliyet gösteren firmaların verimliliğinin arttırılması mümkündür. İnovatech Ar-Ge ve Proje Danışmanlık Hizmetleri ekibi olarak, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri yönetici şirketlerinin daha işlevsel yapılara kavuşabilmesi için mentorluk hizmetleri verilmesinin yerinde olduğu kanaatindeyiz.

Sezgin Erzan