Yurt dışı pazar araştırması desteğinden yararlanmak isteyen şirketlerin destek başvurularını Başvuru Belgeleri Listesinde belirtilen belgelerle birlikte ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde doğrudan veya posta ile yapması gerekir.

  • Ulaşım Desteği
  • Seyahat Desteği
  • Konaklama Desteği
  • Tanıtım ve Organizasyon Giderleri
  • Rapor ve Yurt Dışı Şirket Alım Desteği
  • İleri Teknolojiye Sahip Yurt Dışı Şirket Alım Desteği

Yurt dışı pazar araştırması gezisi yapan en fazla 2 şirket çalışanının;
Ulaşım:

  • Ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri,
  • Günlük 50 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla araç kiralama gideri,
  • Kişi başına günlük 150 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla otel konaklama (oda + kahvaltı) gideri

yurt dışı pazar araştırması gezisinin en az 2, yolculuk hariç en fazla 10 günlük kısmı desteklenir. 10 günlük süre, araştırma yapılan ülkeye varış tarihinden sonraki günden itibaren başlar.
10 günü aşan bir yurt dışı pazar araştırması gezisinde, seyahat süresinin 20 günü aşmaması kaydıyla, ulaşım ve konaklama giderlerinin ilk 10 günlük kısmı ile Türkiye’den gidişe ve Türkiye’ye dönüşe ilişkin ulaşım giderleri desteklenir.
Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi tek bir ülkede yapılabileceği gibi en fazla üç ülkede de yapılabilir.
Destek oranı, yapılan harcamaların % 70’inden fazla olamaz.
Başvuru ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde müracaatın doğrudan veya posta yolu ile Bakanlığa yapılmış olması gerekmektedir.