• Yurt Dışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi kapsamında marka/patent bürosu hizmet, danışmanlık giderleri, markanın o ülkede başka bir şirket adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme vb. bütün zorunlu giderleri ve markalarının korunmasına ilişkin avukatlık vb. giderleri desteklenir.
  • Marka yenileme giderleri destek kapsamında değildir.
  • Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Dolar’ına kadar desteklenir.
  • Marka tescili ve korunmasına yönelik destekten en fazla 4 yıl süresince yararlanabilir. 4 yıllık süre bu konudaki ilk destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesinin tarihinden itibaren başlar.
  • Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinde belirtilen diğer yurt dışı belgeler, ödeme tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde Ticaret Müşavirliği/Ateşeliği’ne, yurt içi belgeler, ödeme tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde şirket tarafından üyesi olduğu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine (İBGS), İşbirliği Kuruluşları tarafından Bakanlığa ibraz edilmelidir.