• Tanıtım desteği kapsamında yıllık 250.000 ABD Dolarlık azami destek miktarından mahsup edilir.
  • Tek bir tanıtım faaliyeti kapsamında 10.000 ABD Doları’nın altında gerçekleştirilen faaliyetler için sözleşme aranmaz. 10.000 ABD Doları’nın üstündeki sözleşmelerin ibraz edilmesi gerekmektedir.
  • Yurtdışı birimin bulunmadığı ülkelerde Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri, yurt içi marka tescil belgesi bulunması ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip olunması ya da marka tescili için başvurulmuş olması koşuluyla, % 0 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Doları’na kadar desteklenir.
  • Türkçe ve/veya yurt içine yönelik yapılan tanıtım harcamaları destek kapsamında değerlendirilmez.
  • Reklam verilen medya aracının birden çok ülkede yayınlanması ya da dağıtılması durumunda söz konusu ülkelere yapılan toplam ihracat tutarı esas alınır.
  • Destek talebine konu yurtdışı birimin bulunduğu/tanıtım faaliyetinin gerçekleştiği ülkeden birimde pazarlanan/tanıtım faaliyeti yapılan ürünlere ilişkin Türkiye’ye ithalat olması halinde bu birime/ilgili faaliyete ilişkin giderler desteklenmez.
  • Şirketler tanıtım desteğinden en fazla 4 yıl süresince yararlanır. 4 yıllık süre bu konudaki ilk destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesinin tarihinden itibaren başlar.
  • Proje onaylandığı tarihten itibaren gerçekleştirilen giderler destek kapsamında değerlendirilir.

Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinde belirtilen diğer yurt dışı belgeler, ödeme tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği’ne, yurt içi belgeler, ödeme tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde şirket tarafından üyesi olduğu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine (İBGS), İşbirliği Kuruluşları tarafından Bakanlığa ibraz edilmelidir.