Teknoloji ve Ar- Ge kapasitesini artıracak, uluslararası alanda rekabet üstünlüğü sağlayacak yatırımların desteklenmesini hedefler.

Destek Unsurları

  • KDV İstisnası
  • Gümrük Vergisi Muafiyeti
  • Vergi İndirimi
  • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
  • Faiz Desteği (3.,4.,5. ve 6. Bölgelerde)
  • Yatırım Yeri Tahsisi
  • Sigorta Primi Desteği (6. Bölgede)
  • Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölgede)