• Destek Kapsamı

KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile, KOBİ’lerin bu sorunları aşabilmelerini sağlamak için yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında KOBİ’ler tarafından yürütülen 600.000 TL bütçe ve 18 ay süre ile sınırlı ilk 3 projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bu üç projeye ilaveten, ortaklı proje başvurusu yapılması koşuluyla 2 proje daha bu programda desteklenebilmektedir. Destek oranı her dönem için sabit olup %75’tir.

 

Proje önerilerinin aşağıda belirtilen hedeflerden bir ya da daha fazlasını karşılaması değerlendirme aşamasında dikkate alınacaktır.
• Firmanın teknolojik ürün veya süreç geliştirme kapasitesinin artırılması
• Müşteri gereksinimlerini ya da pazar boşluğunu hedef alan çözüm önerilerinin ticari prototipe dönüştürülmesi
• İhracatı hedef alan ürün veya teknoloji geliştirilmesi
• Aynı veya farklı alanlarda faaliyet gösteren KOBİ’lerin ortak proje çalışmaları gerçekleştirmesi

İlgili Yürütme Kurulu tarafından kabul edilmesi önerilen projeler için, aşağıdaki kriterlerin sağlanması durumunda ayrıca ek puan verilir;
•Geçmiş Desteklenen Projelerin Ticarileşme Performansı
•Uluslararası Fonlara Başvuruda Bulunmuş Olunması
•Öncelikli Alanlarda Olması Detaylı Öncelikli Alanlar Listesi

  • Başvuru Tarihleri

1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2020 yılı Ocak ayından başlayarak yılda 2 kez açılacak bütçe esaslı çağrılarla yürütülmektedir.

Çağrı Takvimi:

 

 

 

 

Çağrıya Özel Şartlar

• Kurul Değerlendirme Eşik Değeri: 50
• Öncelikli Alanlar: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Enerji, Tarım ve Gıda, Otomotiv, Makina İmalat, Sağlık, Sosyal ve Beşeri Bilimler.

 

  • Değerlendirme Süreci

Projeler; Ön Değerlendirme, Yerinde Hakem Değerlendirmeleri ve Komite Değerlendirmesinden geçer.
Proje önerileri aşağıda belirtilen üç boyuta göre değerlendirilmektedir:

   I. Boyut: Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi, Yenilikçi Yönü

II. Boyut: Proje Planının ve Kuruluş Altyapısının Proje İçin Uygunluğu

III. Boyut: Proje Çıktılarının Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği

 

  • Yürütme Ve Raporlama Süreçleri

Onaylanan projeler her yılın 6. ve 12. ayında sona eren dönemlere bölünür ve her dönem için teknik, mali ve YMM raporları düzenlenir.
Onaylanan proje bütçesinin % 25’i kadar Teminat Mektubu karşılığında Avans Ödemesi talep edilebilir.
Proje sonunda Sonuç raporu hazırlanır.
Projenin başarıyla tamamlanması sonucu TÜBİTAK’tan alınacak yazı ile;

  • KOSGEB’in Endüstriyel Uygulama Desteği’ne,
  • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın TEKNOYATIRIM Programına ve
  • Ekonomi Bakanlığı’nın Yatırım Teşvikleri kapsamında Öncelikli Yatırım Konuları altında teşvik başvurusu yapılabilir.

 

Detaylı bilgi edinmek ve destek almak için bilgi@inovatecharge.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.