• Destek Kapsamı

Avrupa Birliği Ülkelerinden proje ortakları gerektirir.

EUREKA, EUROSTARS ve ERA-NET programları kapsamındaki çağrılara yapılan ve ön onay alan projeler için başvuru yapılabilir. Proje, en fazla uluslararası projenin bitiş tarihine  kadar desteklenir.

Destek oranı KOBİ ölçeğinde ise %75, büyük ölçekli ise %60’dır.

Proje bütçesi Uluslararası Destek programında tanımlanır.

Proje süresi Uluslararası Destek programında tanımlanır.

Ar-Ge Personeli, Ar-Ge Alet teçhizatı, Hizmet ve Danışmanlık Alımları, Prototipleme ve Test giderleri desteklenir.

 

  • Değerlendirme Süreci

Projeler; Ön Değerlendirme, Yerinde Hakem Değerlendirmeleri ve Komite Değerlendirmesinden geçer. (Uluslararası Değerlendirmeden geçmiş projeler)

Proje önerileri aşağıda belirtilen üç boyuta göre değerlendirilmektedir:

   I. Boyut: Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi, Yenilikçi Yönü

II. Boyut: Proje Planının ve Kuruluş Altyapısının Proje İçin Uygunluğu

III. Boyut: Proje Çıktılarının Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği

 

  • Yürütme Ve Raporlama Süreçleri

Onaylanan projeler her yılın 6. ve 12. ayında sona eren dönemlere bölünür ve her dönem için teknik, mali ve YMM raporları düzenlenir.

Onaylanan proje bütçesinin % 25’i kadar Teminat Mektubu karşılığında Avans Ödemesi talep edilebilir.

Proje sonunda Sonuç raporu hazırlanır.

Projenin başarıyla tamamlanması sonucu TÜBİTAK’tan alınacak yazı ile;

KOSGEB’in Endüstriyel Uygulama Desteği’ne,

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın TEKNOYATIRIM Programına ve

Ekonomi Bakanlığı’nın Yatırım Teşvikleri kapsamında Öncelikli Yatırım Konuları altında teşvik başvurusu yapılabilir.

 

Detaylı bilgi edinmek ve destek almak için bilgi@inovatecharge.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.