Desteklenen Faaliyetler

Küresel tedarik zincirinde yer alma potansiyeline haiz firmaların tedarik zincirine

eklemlenmesini teminen proje bazlı olarak firmaların ihtiyacı olan; yazılım alımı, eğitim/

danışmanlık, müşteri ziyaretleri, sertifikasyon ve prototip ürün geliştirmeye dönük makine

ekipman alımı giderleri desteklenmektedir.

 

Ø Şirketlerin azami 1 projesi destek kapsamındadır.

Ø Şirketlerin üretici olması gerekmektedir.

Ø Proje süresi 2 yıldır.

KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİNE GİRİŞ DESTEĞİ

  • Destek Miktarı : 1.000.000 USD (Proje başına)
  • Destek Oranı : %50