Organizatörlerin; yurtiçi fuarların tanıtımı ve bu fuarlara uluslararası düzeyde katılım ve ziyaretin sağlanması amacıyla yurtdışında gerçekleştirilmek üzere;

 • Yurt içi fuarın konusu ile ilgili seminer, konferans, toplantı ve duyuru,
 • Reklam panoları, afiş, katalog, broşür/kitapçık biçimindeki tanıtım etkinlikleri,
 • Elektronik ortamda tanıtım/videowall, multivizyon gösterileri,
 • Kitle iletişim araçlarında yayınlanacak reklamlar,
 • Yurt içi fuarın konusu sektör/sektörlerde düzenlenen uluslararası yurt dışı fuar ziyareti kapsamında en fazla 2 (iki) organizatör çalışanının ulaşım ve konaklama giderleri,
 • Yurt içi fuarın konusu sektör/sektörlerde düzenlenen uluslararası yurt dışı fuarlarda toplam alanı 18 m2’yi geçmemek üzere info stand katılımları,
 • Yurt içi fuarın konusu sektör/sektörlerde düzenlenen uluslararası yurt dışı fuarlarda gösteri/etkinlik/trend alanı,

harcamaları destek kapsamındadır.

 • Yurt içi fuarlarda organizatörlerin Bakanlığa sunacağı tanıtım projelerine verilecek ön uygunluğa istinaden, bu madde kapsamındaki tanıtım faaliyetleri harcamaları; yurt içi fuarların performansına yönelik Bakanlıkça belirlenecek kriterler çerçevesinde azami %75’e kadar olmak üzere, her bir yurt içi fuar için yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım faaliyetlerinde 150.000 ABD Dolarına kadar, yurt içinde gerçekleştirilen tanıtım faaliyetlerinde 50.000 ABD Dolarına kadar destekten yararlandırılır.
 • Organizatörler aynı yurt içi fuar için azami 10 (on) defa bu madde kapsamındaki destekten yararlanabilirler.
 • Yurt içi fuara yönelik yurt içi/yurt dışı tanıtım faaliyetlerine ilişkin destek müracaat dosyası, Bakanlığın göndereceği ve gözlemci raporu ile tespit edilmiş olan bilgiler doğrultusunda ilgili İBGS tarafından sonuçlandırılır.

 

Yurt dışı fuar organizasyonlarında,

 • Katılımcılar 50 m2 lik alana en fazla iki temsilcinin, 50 m2 üzerinde ise en fazla üç temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masraflarının ve katılım bedeli esas alınarak %50’si desteklenir.
 • Yurtdışı fuarın; genel nitelikli uluslararası fuara Milli Katılım veya Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde 10.000 ABD Dolarını; sektörel nitelikli uluslararası fuara Milli Katılım, Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar veya Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ise 15.000 ABD Dolarını geçemez.
 • Komple tesis imalatı, makine, yat imalatı, otomotiv ana sanayi sektöründeki ürünleri sergileyen katılımcıların fuar nakliye masrafları 10.000 ABD Dolarını geçmemek üzere %50’si desteklenir.
 • Doğal taş, seramik, mobilya, otomotiv yan sanayi, elektronik, beyaz eşya, endüstriyel mutfak eşyaları, mücevherat ve halı sektöründeki ürünleri sergileyen katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının ise 6.000 ABD Dolarını geçmemek üzere %50’si katılım bedeline ilaveten desteklenir.
 • Gen mühendisliği/biyoteknoloji, uzay ve havacılık teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, nano teknoloji, teknik tekstil, yenilenebilir enerji, donanım, bilişim ve elektronik sektörü ve Üretici/imalatçı organizasyonlarının katılacağı yurt dışı fuar organizasyonları olması durumunda, 50 m2 lik alana kadar (50 m2 dahil) en fazla iki temsilcinin, 50 m2 üzerinde ise en fazla üç temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile katılım bedeli esas alınarak %75’i, genel nitelikli fuarlarda 10.000 ABD Dolarını, sektörel nitelikli fuarlarda 15.000 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla desteklenir.
 • Organizatörlerin yurt dışı fuar organizasyonuna ilişkin başvuruları, düzenlenecek organizasyon ile ilgili öngörülen katılım bedelinin ve gerekli durumlarda istenecek ilave bilgi ve belgelerin Bakanlık tarafından incelenmesi suretiyle sonuçlandırılır.
 • Fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde müracaatta bulunulmaması durumunda, ilgili fuar destek müracaatı değerlendirmeye alınmaz.