• Destek Kapsamı

Avrupa Birliği Ülkelerinden proje ortakları gerektirir.

EUREKA, EUROSTARS ve ERA-NET programları kapsamındaki çağrılara yapılan ve ön onay alan projeler için başvuru yapılabilir.

Destek oranı KOBİ ölçeğinde ise %75, büyük ölçekli ise %60’dır.

Proje bütçesi Uluslararası Destek programında tanımlanır.

Proje süresi Uluslararası Destek programında tanımlanır.

Ar-Ge Personeli, Ar-Ge Alet teçhizatı, Hizmet ve Danışmanlık Alımları, Prototipleme ve Test giderleri desteklenir.

 

  • Değerlendirme Süreci

Projeler; Ön Değerlendirme, Yerinde Hakem Değerlendirmeleri ve Komite Değerlendirmesinden geçer. (Uluslararası Değerlendirmeden geçmiş projeler)
Projeler 3 boyutta değerlendirilir:

  • Projenin ar-ge niteliği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü
  • Başvuru sahibinin, projenin içerdiği ar-ge alanları ile ilgili teknik altyapısının yeterliliği ve proje planının uygunluğu
  • Proje çıktılarının sağlayacağı ekonomik ve ulusal kazanımlar

 

  • Yürütme Ve Raporlama Süreçleri

Onaylanan projeler her yılın 6. ve 12. ayında sona eren dönemlere bölünür ve her dönem için teknik, mali ve YMM raporları düzenlenir.

Onaylanan proje bütçesinin % 25’i kadar Teminat Mektubu karşılığında Avans Ödemesi talep edilebilir. Proje sonunda Sonuç raporu hazırlanır.

 

Projenin başarıyla tamamlannması sonucu TÜBİTAK’tan alınacak yazı ile;

KOSGEB’in Endüstriyel Uygulama Desteği’ne,

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın TEKNOYATIRIM Programına ve

Ekonomi Bakanlığı’nın Yatırım Teşvikleri kapsamında Öncelikli Yatırım Konuları altında teşvik başvurusu yapılabilir.

 

Detaylı bilgi edinmek ve destek almak için bilgi@inovatecharge.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.