TÜBİTAK 2015 yılından itibaren Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı’nı başlattı. Daha önce genç girişimcilerin 1512 olarak bildiği Program; bu çağrı programı ile isim ve içerik değişikliği ile yeniden kurgulandı. BiGG Programı, Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin gelişimini hızlandıracak şekilde, TÜBİTAK’la birlikte girişimcilere destek verecek başka kuruluşları da bünyesinde topladı. BiGG Uygulayıcıları olan bu kuruluşlar; girişimcilere birçok ilde iş rehberliği, girişim kampları, eğitimler, ön kuluçkalık gibi hizmetler sağlamaktadır. İş fikirlerini bu hizmetlerden faydalanarak geliştiren girişimci adayları, hazırlayıp ön onay aldıkları iş planlarıyla TÜBİTAK’a başvurmakta ve 150 bin TL’ye kadar olan hibe destekten yararlanmak için yarışmaktadır.

1. aşama faaliyetlerini yürütmek üzere seçilen BiGG Uygulayıcı Kuruluşları, açılan bu çağrı kapsamında kendi web sayfalarında ilan etmekte oldukları duyuru ile iş fikri başvurularını kabul etmektedir.

Uygulayıcı Kuruluşlar 1. aşama kapsamında; girişimcilerin iş fikirlerinin toplanması, değerlendirilmesi, seçilen iş fikirlerinin iş planına dönüştürülmesine yönelik eğitim, rehberlik, kuluçka vb. hizmetler, iş fikirlerinin doğrulanması ve 1. aşama sonunda girişimcinin TÜBİTAK’a sunacağı iş planı önerilerinin onaylanması gibi faaliyetleri gerçekleştirmektedir.

1. aşama sonucunda, sadece BiGG Uygulayıcı Kuruluşları tarafından iş planları onaylanan girişimcilerin önerileri TÜBİTAK’a sunabilmektedir.
Programın 1. Aşamasına başvurular 1601 Programı çağrısı ile belirlenen Uygulayıcı Kuruluşlar tarafından kabul edilecektir. 2. Aşama başvuruları ise 1. Aşamada başarılı bulunan girişimci tarafından PRODİS uygulaması üzerinden gerçekleştirilecektir. Aşağıdaki 2. Aşama iş planı başvuru dokümanlarının başvuru öncesinde taslak olarak hazırlanması faydalı olabilir.

2015 yılı 1.çağrısında 10, 2016 yılı 2.çağrısında 10, 2018 yılı 3. çağrısında 23 BİGG programı uygulayıcı kuruluş olarak belirlenmiştir. Şuan faal olarak 30 uygulayıcı kuruluş bulunmaktadır. Ülkemizin 2023 çalışmaları doğrultusunda 50 uygulayıcı kuruluşa destek verilmesi hedeflenmektedir.

Bu kapsamda;

  • Teknopark Yönetici Şirketlerine,
  • Teknoloji Transfer Ofislerine,
  • Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine,
  • TGB Firmalarına

Yönetim ve yönetişim danışmanlığı, muhasebe ve finansal danışmanlık, iş geliştirme faaliyetleri ile kurumların performanslarını en yüksek noktaya çıkararak, sürdürülebilir gelişim yapısı kazandırmak ve bu yapının bir kurum kültürü olarak benimsenmesini hedefliyoruz.

BİGG programının ilk aşamasında Girişimci adaylarının ön başvuruların alınması, incelenmesi ve değerlendirilmesi süreçleri gelmektedir. Değerlendirme süreçleri sonucunda elemeler, elemeler sonrasında ise adaylara ön kuluçka eğitimleri verilmelidir.

“İnovatecharge ve Danışmanlık Hizmetleri” ekibi olarak girişimci adaylarına verilecek eğitim başlıklarını aşağıdaki şekilde oluşturduk.

  • İş Modeli Oluşturma Eğitimi
  • 1512 İş Planı Hazırlanması (Proje Yazma)
  • 1512 Proje Sunum Eğitimi
  • Finansal Tablo ve Temel Muhasebe Eğitimi

Uygulayıcı Kuruluş Olmak İsteyen Adaylara Yönelik Mentorluk Hizmetlerimiz

  • TÜBİTAK Başvuru Dosyası Hazırlanması konusunda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.