• Destek Kapsamı

Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ile, ulusal stratejik hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda; hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi/iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir. Program kapsamında değerlendirilen projelerde temel araştırma (ürüne dönüşmesi beklenmeyen, temel bilgi edinmek amacıyla yapılan teorik veya deneysel çalışma) niteliği aranmamaktadır.

 

Programda sağlanan destek oranı:

Firmaların desteklenen proje giderlerine harcama sonrası büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 oranında geri ödemesiz (hibe) destek verilmektedir. Ayrıca, kuruluşlara %10 genel gider desteği uygulanır.

Destek Süresi: Her çağrı duyurusunda belirtilir.

Desteklenen giderler:

a) Personel giderleri

b) Seyahat (yalnızca ulaşım) giderleri

c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri

d) Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri

e) Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri

f) Malzeme ve sarf giderleri

g) Projenin Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek amacıyla proje kapsamında gerçekleşen; destek personeli, elektrik, su, gaz, bakım-onarım, haberleşme, vb. giderlere karşılık gelen proje genel giderleri (proje genel giderleri, projenin her bir AGY311’i için belirlenen dönemsel desteklemeye esas harcama tutarının %10’u olup, bu tutar dönemsel desteklemeye esas harcama tutarına ilave edilir.)

 

  • Değerlendirme Süreci

Projeler; Ön Değerlendirme, Yerinde Hakem Değerlendirmeleri, Çağrı Paneli Değerlendirmesi ve Komite Değerlendirmesinden geçer.

Projeler;

Çağrı konusuna uygunluk

Çağrıda tanımlanan işbirliği vb. Yapılara uygunluk

Firma teknik altyapısının ve deneyimlerinin çağrı kapsamında beklenen teknolojik gelişmeyi sağlayabilecek olması

çerçevesinde değerlendirilir.

Geçer puan alan projeler, puan sırasına göre sıralanır ve en yüksek puan alan projeden başlayarak çağrı bütçesine sığacak kadar proje desteklenir.

 

  • Yürütme Ve Raporlama Süreçleri

Onaylanan projeler her yılın 6. ve 12. ayında sona eren dönemlere bölünür ve her dönem için teknik, mali ve YMM raporları düzenlenir.

Onaylanan proje bütçesinin % 25’i kadar Teminat Mektubu karşılığında Avans Ödemesi talep edilebilir.

Proje sonunda Sonuç raporu hazırlanır.

Projenin başarıyla tamamlannması sonucu TÜBİTAK’tan alınacak yazı ile;

  • KOSGEB’in Endüstriyel Uygulama Desteği’ne,
  • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın TEKNOYATIRIM Programına ve
  • Ekonomi Bakanlığı’nın Yatırım Teşvikleri kapsamında Öncelikli Yatırım Konuları altında teşvik başvurusu yapılabilir.

Detaylı bilgi edinmek ve destek almak için bilgi@inovatecharge.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.