Tüm gelişmiş ülkeler, Ar-Ge çalışmalarını yaygınlaştırmak, bilgi üretmek, nitelikli insan gücünü verimli bir şekilde değerlendirmek, geliştirip ürettikleri yüksek katma değerli ürünleri dünyaya pazarlayabilmek için ileri teknolojinin üretimi ve kullanımına önem vermekte ve bu çalışmalar için büyük miktarda fon ayırmaktadır.

Bilim ve Teknoloji konusunda daha yetkin olmak ve teknoloji satan bir ülke konumuna gelmek, ülkemizin de en önemli hedeflerinden biridir. Bu hedefler doğrultusunda, ülkemizin bilim ve teknoloji vizyonu yeniden belirlenmiş ve bu vizyona ulaşılması amacıyla Ar-Ge desteklerinde önemli bir artış sağlanmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilk kez 2011 yılında gerçekleştirilen “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi” sıralaması ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin başarılarını izlemektedir. Performans endeksi çalışmasında kullanılan veri seti aşağıdaki şemada gösterilmiştir.

Aynı zamanda 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na dair 10/08/2016 tarihli ve 29797 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinde yönetici şirketin görev ve sorumlulukları açıkca belirtilmektedir. Bu kapsamda yönetici şirketler aşağıdaki tabloda belirtilen görev ve sorumluluklarını yerine getirmelidir.

İnovatech Ar-Ge Proje ve Danışmanlık Hizmetleri ekibi olarak yönetici şirketlerinin performanslarının arttırılması kapsamında yukarıda belirtilen tüm süreçlerin yönetilmesi hususunda mentorluk hizmetleri vermekteyiz.