Teknopark’ın girişimcilere sağladığı avantajların yanısıra, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) Kanunu(6172 ekli hali) ile 2011 yılında yürürlüğe girmiştir.

Teknoloji Transfer Ofisi (TTO): Teknoloji geliştiricisi Ar-Ge kurum ve kuruluşları ile teknoloji kullanıcısı sanayi şirketleri veya diğer teknoloji ya da Ar-Ge kurum ve kuruluşları arasında bilgilendirme, koordinasyon, araştırmayı yönlendirme, yeni Ar-Ge şirketlerinin oluşturulmasını teşvik etme, işbirliği geliştirme, fikri mülkiyet haklarının korunması, pazarlanması, satılması, fikri mülkiyetin satışından elde edilen gelirlerin yönetilmesi konularında faaliyet gösteren yapıyı,

TGB’de yer alan girişimcilere devlet tarafından bazı destek ve muafiyetler, sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile daha da arttırılmıştır.

  1. 4691 sayılı kanun 2011 yılında 6172 ekli haliyle Teknoloji Transfer Ofisi kavramını tanımış olduk.
  2. TÜBİTAK 2013 yılında 1513 programı çağrısı ile TTO ları destekleyeceğini duyurdu.
  3. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), teknoloji transfer ofisinin teşkili, görevleri, yönetimi ve yükseköğretim kurumuyla ilişkisine yönelik çalışma usul ve esasları ile teknoloji transfer ofisinin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik esasları düzenlemek amacıyla yönetmelik hazırladı.
  4. Kalkınma Ajansları dönem dönem her destek alacak TTO’ları mali yönden iki milyon bütçeye kadar desteklemektedir.

TTO’su iyi işlemeyen bir teknopark emlak ofisi etiketinden kurtulamaz.Bu kapsamda biz üniversitelere ve teknopark yönetici şirketlerine TTO kurulması ve işletilmesi kapsamında eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.