5746 Sayılı Ar-Ge Kanunu’nun Sağladığı Teşvikleri Biliyor Musunuz?

5746 Sayılı Ar-Ge Kanunu’nun Sağladığı Teşvikleri Biliyor Musunuz?

Ülkemizde ki arge desteklerini dağıtan tüm kurumlar bu kanun kapsamında hareket etmektedir. TÜBİTAK,KOSGEB projeleri yapmak isteyenler ve ArGe/Tasarım Merkezleri bu kanundan faydalanabilir.

  • Ar-Ge İndirimi: Firmaların ar-ge projelerine yaptıkları harcamaları indirim konusu yapmasına olanak sağlamaktadır. Örneğin bir firma ar-ge merkezinde yıllık 1.000.000 TL harcama yaptı ise 1.000.000 TL daha aktifleştirme sureti ile gider yazabilmektedir.
  • Gelir Vergisi Stopajı Desteği: Eski kanunda %80 olan gelir vergisi stopaj desteği son yapılan revizyon ile birlikte %95’lere kadar yükseltilmiştir.
  • Sigorta Prim Desteği: Bu kanun kapsamında çalışan personeller SGK İşveren payının %50’sinden muaf tutulmaktadırlar.
  • Damga Vergisi İstisnası: 5746 sayılı kanun kapsamında çalışan personeller damga vergisinden muaf tutulurken yine bu kapsamda yapılacak her türlü sözleşme de damga vergisinden muaf tutulmaktadır.
  • Gümrük Vergisi Muafiyeti: 5746 sayılı kanun kapsamında yapılan alımlar her türlü gümrük vergisi ve harçtan muaftırlar.
  • Personel Desteği: Ar-ge merkezlerinde istihdam edilecek temel bilim mezunu çalışanların maaşlarının 1 bürüt ücreti 2 yıl boyunca BSTB tarafından karşılanacaktır.

İnovatech Ar-Ge Ve Proje Danışmanlık Hizmetleri olarak konusunda uzman mentorlarımızla Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunan ya da bulunmak isteyen firmalara 5746 Sayılı Ar-Ge Mevzuatı hakkında eğitimler vermekteyiz.