Ar-Ge’ye 10 Milyar 710 Milyon TL Harcadık

Ar-Ge’ye 10 Milyar 710 Milyon TL Harcadık

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 12 Temmuz 2018 tarihinde yayınlanan verilere göre merkezi yönetim bütçesi üzerinden 2017 yılındaki Ar-Ge çalışmalarına 10 milyar 710 milyon TL harcama yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “Merkezi Yönetim Bütçesinden Araştırma Geliştirme Faaliyetleri İçin Ayrılan Ödenek ve Harcamalar, 2018” bültenini yayımladı. Merkezi yönetim bütçesi üzerinden gerçekleştirilen hesaplamalara göre, Ar-Ge için geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 17,5 artışla 10 milyar 710 milyon lira harcama yapıldı. Böylece 2017 merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcamaların Gayrisafi Yurtiçi Hasıla içindeki oranı yüzde 0,34, merkezi yönetim bütçe harcamaları içindeki payı ise yüzde 1,4 oldu.

Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak yapılan tahmini sonuçlara göre ise 2018 yılı merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için tahsis edilen başlangıç ödeneği 12 milyar 950 milyon TL oldu.

En Fazla Ödenek Genel Üniversite Fonlarının

Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için ayrılan başlangıç ödenekleri sosyo-ekonomik hedeflere göre sınıflandırıldığında, 2018 yılı için aşağıdaki sıralama elde edildi.

  • Genel Üniversite Fonları: %41.2
  • Savunma: %28.5
  • Endüstriyel üretim ve teknoloji: %7.7
  • Eğitim: %5
  • Ulaşım, Telekomünikasyon ve diğer alt yapılar: %4
  • Diğer: %13.6

Bunlara ek olarak, Ar-Ge faaliyetleri için devletin ayırdığı ödenek sadece kamu kurum ve kuruluşlarıyla kalmayıp, ulusal sektördeki (mali olmayan şirketler, kar amacı olmayan kuruluşlar ve yükseköğretim sektörü) ve yurt dışındaki Ar-Ge çalışmalarını da kapsadığı belirtildi.

2017 yılında Ar-Ge çalışmalarına yapılan harcamalar hakkında daha detay bilgi için edinmek isterseniz TUİK Bilgi Dağıtım Grubu ile iletişime geçebilirsiniz.