KOSGEB Genel Destek Programı Yenilendi

KOSGEB Genel Destek Programı Yenilendi

KOSGEB tarafından 2010 yılından bu yana uygulanmakta olan destek programlarından Genel Destek Programı 24 Eylül 2018 itibariyle yerini İşletme Geliştirme Destek Programı’na bıraktı.

Destek Programından Yararlanma Koşulları

 • İşletmenin, KOSGEB veri tabanında yer alması.
 • KOSGEB birimine başvuru yapılması.
 • İşletmenin KOBİ Bilgi Beyannamesi’nin güncel olması.
 • Başvurusu kabul edilen işletmeden taahhütname alınması (Taahhütnamenin KOSGEB Biriminde kayda alındığı tarih, programın başlangıç tarihidir.).

Destek Programının Süresi

 • Programın süresi 2 yıldır.
 • Net satış hasılatı veya dönem içinde elde edilen hasılatı program sonunda en az %10 (on) artan işletmeler, destek programından bir defaya mahsus olmak üzere yeniden yararlanabilir.
 • İşletmenin, programın tamamlandığı tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde destek programını yenilemek için başvuru yapması gerekir.

Destek Başvuruları, Değerlendirme, Onay Ve Ödeme Koşulları

 • ​Her bir destek için KOSGEB’e başvuru.
 • KOSGEB Birimi tarafından gerekli değerlendirme yapılması ve sonucun işletmeye bildirilmesi.
 • İşletmenin, uygun bulunan başvuruya ilişkin mal ve hizmet alımını gerçekleştirerek ödemeye esas belgelerini KOSGEB Birimine sunması.
 • KOSGEB Biriminin, belgeleri inceleyerek işletmenin banka hesabına destek ödemesinin yapılması.

 • KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkate alınmaksızın %100 (yüz) oranında desteklenir.
 • Nitelikli Elaman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına %20 (yirmi) ilave edilir.
 • TSE Ve TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler, %100 (yüz) oranında desteklenir.

KOSGEB duyurusuna ulaşmak için tıklayınz.