KOSGEB Nitelikli Eleman İstihdam Desteği Nedir?

KOSGEB Nitelikli Eleman İstihdam Desteği Nedir?

KOSGEB tarafından proje hazırlama ve yönetme kapasitesi bakımından düşük Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) KOSGEB’e başvuru yapabilmesi ve bu desteklerden yararlanması için oluşturulmuş bir programdır. Bu program ile KOBİ’lerin verimli, kaliteli mal/hizmet  üretebilmeleri için gerekli desteğin sağlanması amacıyla oluşturulmuştur. Ayrıca KOBİ’lerin diğer KOBİ’lerle piyasada rekabet edebilmeleri adına kurumsal kapasiteleri arttırmak için işletmelerinin genel ve idari faaliyetlerini desteklemektir.


KOSGEB Nitelikli Eleman Desteği

KOSGEB, Personel istihdam etmek isteyen firmalara ve Girişimcilere Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında 50 Bin TL’ye kadar geri ödemesiz (Hibe) destek vermektedir. 2 Yıllık Meslek Yüksekokulu ve 4 Yıllık Yüksekokul/Fakülte mezunu personel istihdam etmek edecekseniz bu destekten mutlaka faydalanmanızı tavsiye ediyoruz.

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği ile her bir elemana verilecek desteğin aylık üst limiti;
2 yıllık Meslek Yüksekokulu mezunları ve 5. Seviye Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi kişiler için 1.500 TL,
4 yıllık Yüksekokul veya Fakülte mezunları için 2.000 TL,
Yüksek Lisans ve üzeri dereceden mezunlar için 2.500 TL’dir.

İstihdam edilecek elemanın, şirket sözleşmesi ile şirketin yönetimi ve temsili için görevlendirilmiş, kadın veya başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olması halinde bu limitlere + 1.000 TL ilave edilir. Örneğin; 30 yaş altı meslek yüksekokulu mezununun istihdamı için 2.500 TL destek verilecektir.

Destekten Yararlanma Koşulları
  1. Bu destek, işletmede son 12 ay içinde istihdam edilmemiş Yükseköğretim kurumundan mezun, 5. Seviye Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi ve işletmede tam zamanlı olarak çalışacak eleman için verilir.
  2. İşletme, destek üst limiti dâhilinde aynı anda en fazla 2 eleman için bu destekten yararlanabilir.
  3. Başka kurum/kuruluşlardan vergi, sosyal güvenlik primi v.b. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere herhangi bir isim altında destek alınan elemanlar ile emekliler, yabancı uyruklular, işletme sahibi veya ortakları ile bunların anne, baba, kardeş, eş ve çocukları bu destek kapsamında istihdam edilemez.
  4. Destek, istihdam edilecek her bir eleman için net ücret üzerinden hesaplanır ve asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler net ücrete dâhil edilmez. Örneğin çalışan bordrosunda 2.000 TL net ücret yazıyorsa destek tutarı 1. Bölge için (Gelişmiş iller İstanbul Ankara İzmir vb) 1.000 TL, 2.,3.,4. Bölge için 1.200 TL, 5. ve 6. Bölge için 1.400 TL destek verilecektir.
  5. Destek kapsamında istihdam edilecek nitelikli elemanın, destek başvuru tarihinden önceki son 30 gün içinde istihdam edilmiş olması veya başvurunun kabul edildiği tarihten itibaren en geç 45 gün içinde istihdam edilmesi gerekir.
  6. Askerlik, doğum gibi sebeplerle işten ayrılan ve daha önce Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilmiş olan elemanın yeniden aynı işletmede işe başlaması halinde yeni destek başvurusu yapılması şartı ile bu Program kapsamında kalan üst limit kadar destek verilebilir.
  7. Nitelikli elemanın; işten çıkarılması, kendi isteği ile işten ayrılması veya şirketin yönetim ve temsil yetkisini kaybetmesi durumunda, destek süreci sonlandırılır.