Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Seri No: 16’da Yapılan Değişiklikler

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Seri No: 16’da Yapılan Değişiklikler

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:16) 12 Haziran 2018 tarihli ve 30449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Tebliğ kapsamında; 19.10.2017 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda teknoparklarda faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bölgedeki yazılım, tasarım veya Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları dolayısıyla istisnadan yararlanabilmeleri, istisna kazanç tutarının tespiti, patent veya eşdeğer belge alma şartı vb. konularda değişiklikler ve detaylar bulunmaktadır.

Tebliğ’e ekten ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla.

Tebliğ için tıklayınız.