Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) 1. Faz Çağrısı Açıldı

Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) 1. Faz Çağrısı Açıldı

Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin yüksek katma değerli ürün veya ürün grubuna dönüştürülmesi, yüksek teknolojili ürün veya ürün grubunun geliştirilmesi ve ihracattaki yüksek teknolojili ürün payının artırılarak cari açığın azaltılması ülkemizin önemli bir ihtiyacıdır. Bu ihtiyaç kapsamında Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) tasarlanmış olup, Yüksek Katma Değerli Ürün veya Ürün Grubu Geliştirilmesini Sağlayacak SAYEM 1. Faz Çağrısı 31 Ağustos 2018 tarihi itibariyle açılmıştır.

Başvuru süreci iki ayrı aşamada yapılacaktır. Başvuru sürecinin ilk aşamasında, konsorsiyum oluşturacak kuruluşlar planladıkları ürün veya ürün grubu hakkında TÜBİTAK TEYDEB’e bilgi aktaracak ve görüşmeler yaparak çağrı kapsamına uygun başvurularını hazırlayacaklardır.

  • Çağrı Bütçesi: 2.000.000 TL
  • Proje Bütçesi Üst Sınırı: 150.000 TL
  • Proje Süresi Üst Sınırı: 9 Ay
  • Desteklenen Giderler: Personel Seyahat
  • Danışmanlık ve Hizmet Alımları
  • Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın Alımları
  • Toplantı Tanıtım Organizasyon
  • Genel Giderler (% 10)
  • Destek Oranı KOBİ: %100

Bu aşamanın devamında ise 1 Kasım 2018 tarihinden 30 Kasım 2018 tarihine kadar ön kayıt başvurusu yapılacaktır. Proje Önerisi online başvurusu için internet adresi daha sonra duyurulacaktır. Proje önerisi online son başvuru tarihi 31 Aralık 2018’dir.

İlgili Ekler