Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı Çağrıya Açıldı

Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı Çağrıya Açıldı

Ülkemiz açısından stratejik değer taşıyan alanlarda yürütülecek projelere katkı sağlamak üzere alanlarında yaptıkları üst seviye bilimsel ve/veya teknolojik çalışmalar ile temayüz etmiş ve yurt dışında çalışma deneyimine sahip başta Türk bilim insanları olmak üzere nitelikli araştırmacıların yurtdışından Türkiye’ye gelmelerini teşvik etmek ve çalışmalarını Türkiye’nin önde gelen akademi, sanayi kurum ve kuruluşları veya kamu kurumlarında yürütmelerini sağlamak için Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı çağrısı 14.11.2018 itibari ile yayınlanmıştır.

Bu program ile kendi alanlarında dünya çapında en fazla referans gösterilen bilim insanları, dünya üniversite sıralamalarında ön plana çıkan üniversitelerde çalışan araştırmacılar ve yurtdışında hali hazırda teknolojik gelişmelere yön veren ve dünyada en çok Ar-Ge harcaması yapan şirketlerde çalışan araştırmacıların Türkiye’ye dönmesi hedeflenmektedir.

Türkiye’ye dönecek araştırmacılara sağlanan imkânlar açısından dünyada yeni ve öncü olma özelliği taşıyan Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ‘Bilim İnsanlarımızın Yurda Dönüş Seferberliği’nin temel mihenk taşı olma niteliğindedir.

15 Aralık 2018-31 Ocak 2019 tarihleri arasında başvuruya açık olan programa yurt dışından ülkemize gelecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yanı sıra yabancı uyruklu araştırmacılar da başvuru yapabilecektir.

Ülkemizde halihazırda çalışmalarını yürütmekte olan değerli bilim insanlarıyla sinerji içinde çalışarak, Türkiye’nin uluslararası alanda rekabet gücünü artıracak çalışmalara imza atacak lider araştırmacıları ülkemize bekliyoruz.

Program web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.