Marka Destek Programı’nın amacı;

 • Ulusal Türk markalarından lokomotif markalar oluşturmak ve Türkiye’nin küreselleşme sürecine katkıda bulunmak,
 • Şirketlerin marka gücü ve kurumsal altyapısını güçlendirmek
 • Yurtiçinde marka bilinci ve farkındalığı yaratmak
 • Markalaşmada ivmelendirici rol oynamak
 • Seçilmiş Türk markaları için bir inkibatör ve katalizör olmaktır.

Destek süresi 4 yıldır, destek oranı %50’dir.

MARKA – PATENT – TESCİL

SERTİFİKASYON, RUHSATLANDIRMA- PAZAR ARAŞTIRMASI

MODA/ENDÜSTRİYEL TAS./MÜHENDİS GİDERLERİ(aynı anda en fazla 10 kişi)

TANITIM

KİRA, KURULUM- DEKORASYON- MAHAL ARAŞTIRMASI(Mağaza,showroom, reyon, raf, corner vb.)

DANIŞMANLIK (Strateji, Operasyon, organizasyon, teknoloji)

FRANCHİSE(kira,dekorasyon)

 

TURQUALITY® Komitesi tarafından TURQUALITY® destek programı kapsamına alınan yararlanıcıların;

  • Ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamaları ile TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri,
  • Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve yurt dışı birim açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü belgelendirme giderleri,
  • TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürün/hizmetleriyle ilgili, kendisi ve/veya harcama yetkisi verilen şirket/kuruluş tarafından aynı anda istihdam edilen en fazla 5 adet aşçı/şef, yazılımcı, mühendis/sağlık kuruluşları için tercüman istihdamına yönelik giderleri,
  • TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürün/hizmetleriyle ilgili olarak hedef pazar olarak belirledikleri ve Bakanlıkça onaylanan ülkelere ilişkin olarak gerçekleştirdikleri, reklam, tanıtım ve pazarlama harcamaları,
  • Hedef pazar olarak belirledikleri ve Bakanlıkça onaylanan ülkelerde, TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürün/hizmetleriyle ilgili olarak;

Açtıkları, aynı anda azami 50 adet mağaza/konaklama tesisi/klinik/eğitim merkezi/lokanta/kafeye ilişkin;

  • Brüt kira (depo için ardiye gideri, vergi/resim/harç dahil), belediye giderleri, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon harcamaları ile hukuki danışmanlık giderleri,
  • Kiralanan birimin konsept mimari çalışma ve kurulum/dekorasyon/teknik donanım harcamaları, yurt dışı birim başına azami 200.000 ABD Doları,

Açtıkları ön tanı merkezi, ofis, depo, showroom, satış sonrası servis hizmeti veren birimler ile farklı markaların satıldığı teşhir mekanı (showroom)/büyük mağazalar (department store)/marketlerde kiraladıkları reyon, raf, dekorasyonlu köşe (shop in shop), kiosk, stand (floor display) vb. tahsis edilmiş satış alanlarına ilişkin;

  • Brüt Kira (depo için ardiye gideri, vergi/resim/harç dahil), belediye giderleri, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon harcamaları ile hukuki danışmanlık giderleri,
  • Kiralanan birimin konsept mimari çalışma ve kurulum/dekorasyon giderleri birim başına azami 200.000 ABD Doları,

Franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında faaliyete geçirilecek, 5 yıllık destek süresi boyunca toplam azami 100 adet mağaza/konaklama tesisi/klinik/lokanta/kafe için;

  • Kira giderleri, anılan herbir birim için en fazla iki yıl süresince ve birim başına yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,
  • Kurulum/dekorasyon/teknik donanım harcamaları birim başına en fazla 100.000 ABD Doları,
  • Veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri ile mali ve hukuki raporlar da dahil olmak üzere pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderleri,
  • Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere alacakları, danışmanlık faaliyetlerine ilişkin giderleri, %50 oranında

desteklenir.

Yararlanıcıların bu maddenin birinci fıkrasında düzenlenen desteklerden yararlanabilmesi için; kapsamdaki markalarına ve ilgili destek dönemine ilişkin olarak, Bakanlık tarafından yetkilendirilen danışmanlık şirketlerince gerçekleştirilecek Gelişim Yol Haritası çalışmasını yaptırmaları zorunludur. Yararlanıcıların bu fıkra uyarınca yaptığı harcamalar, ilgili destek dönemi için en fazla 200.000 ABD Doları ve %75 oranında desteklenir.