Başvuru Süreci

 • Türkiye’de kurulu 26 Düzey 2 Bölgesel Kalkınma Ajansı tarafından farklı dönemlerde açıklanan çağrılara uygun projeler desteklenir.
 • Destek oranı ortalama %50’dir (Proje bütçesinin en az %25’i, en çok %100’ü hibe olarak desteklenebilir.).
 • Proje bütçesi yayınlanan çağrı kapsamında tanımlanır.
 • Proje süresi yayınlanan çağrı kapsamında tanımlanır.
 • Proje koordinatörü ve teknik personel, yolculuk ve gündelik giderleri, makine, ekipman, hizmet alımı, sarf malzemeleri, küçük ölçekli yapım işleri giderleri desteklenir.
 • Destek kapsamı, sınırlamalar, ortaklık ve işbirliği yapıları her çağrı için ayrı ayrı çağrı kapsamında tanımlanır.

Değerlendirme Süreci

 • Projeler, ön inceleme, teknik ve mali değerlendirme (Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılır.), gerekli durumlarda yerinde inceleme yapılması süreçlerinden geçer.
 • Projeler;
  • İlgililik (Çağrı kapsamında belirlenen öncelikli faaliyet konularına uygunluk)
  • Yöntem ve Sürdürülebilirlik
  • Bütçe ve Maliyet Etkinliği

  çerçevesinde değerlendirilir.

 • Geçer puan alan projeler, puan sırasına göre sıralanır ve en yüksek puan alan projeden başlayarak çağrı bütçesine sığacak kadar proje desteklenir.

Yürütme Ve Raporlama Süreçleri

 • Onaylanan projelerde, proje için açılan özel hesaba Kalkınma Ajansı tarafından proje bütçesinin %20’si doğrudan aktarılır.
 • Proje uygulama süreci içerisinde ikinci ödemenin alınabilmesi için bir ara rapor hazırlanır.
 • Toplam proje bütçesinin %40’ına denk gelen tutarın harcanması ve ajansa ara rapor ile sunulmasını takiben Kalkınma Ajansı tarafından proje bütçesinin %20’si daha proje hesabına aktarılır.
 • Projenin tamamlanmasını takip eden 1 ay içerisinde nihai rapor hazırlanarak ajansa sunulur.
 • Kalan proje bütçesi nihai raporun onaylanmasını takiben proje hesabına aktarılır.
 • Projenin tamamlanmasından 3 ay sonra Proje Sonrası Değerlendirme Raporu ajansa sunulur.
 • Proje uygulama süresince 20.000 TL’yi aşan kalemlerin alımı açık ihale usulü ile yapılmaktadır.
 • Proje kapsamında temin edilen makine, teçhizat, ekipman ve malzemeler projenin tamamlanmasını takip eden 3 yıl boyunca satılamaz ve devredilemez.