Destek Kapsamı Ve Süresi

 1. Yararlanıcıların doğrudan ya da yurt dışında faaliyet gösteren şirketi veya şubeleri tarafından açılan yurt dışı birimlerin, Türkiye’deki yararlanıcı ile yurt dışındaki şirket arasında organik bağın olması gerekir.
 2. Türkiye’deki yararlanıcı ile yurt dışındaki şirket arasında organik bağın olduğuna aşağıdaki hallerde hükmedilir:
  1. Yararlanıcının tüzel kişilik olarak yurt dışındaki şirkete ortak olması.
  2. Yararlanıcının tüm ortaklarının yurt dışındaki şirkete ortak olması.
  3. Yararlanıcının en az %51 hissesine sahip ortak veya ortaklarının yurt dışında açılan şirkete ortak olması.
  4. Şirketin halka açık olması halinde; halka açıklık oranı düştükten sonra şirketin %51’ine sahip ortak ya da ortakların yurt dışında açılan şirkete ortak olması.
 3. Destek ödemesi yurt dışı ortaklık oranına göre hesaplanır.
 4. Yurt dışı şirketin, Türkiye’deki yararlanıcının kuruluş tarihinden sonra açılması gerekir. Ancak, daha önce organik bağın olmadığı yurt dışındaki şirkete ortak olunması veya yurt dışındaki şirketin hisselerinin tamamının veya bir bölümünün Türkiye’deki yararlanıcının kuruluş tarihinden sonra satın alınması halinde, yurt dışı şirketin yararlanıcıdan sonra kurulmuş olması şartı aranmaz.
 5. Yararlanıcı ve iş birliği kuruluşları her bir yurt dışı birimi için en fazla 4 yıl süresince destekten yararlandırılır. 4 yıllık süre, destek verilen ilk aydan itibaren başlar.
 6. Yurt dışındaki birimlere ilişkin kira desteğinden yararlanılabilmesi için kiracı ile kiraya veren arasında organik bağın bulunmaması ve kiralanan yerin konut olarak kullanılmaması gerekir.
 7. Yararlanıcılar en fazla 10, iş birliği kuruluşları en fazla 15 adet yurt dışı birim için destekten yararlandırılır.
 8. Destek başvuruları, ödemenin/harcamanın/faaliyetin yapıldığı tarihten itibaren en geç 6 ay içinde Bakanlık/İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yapılır.
  Bu süre “Tescil ve Korunma Desteği” ve “Belgelendirme Desteği” için 18 aydır.
 9. Başvuru kapsamında yapılan inceleme neticesinde ödeme/harcama belgeleri de dahil olmak üzere tespit edilen eksik bilgi, belgelerin, söz konusu eksikliğin tebliğinden itibaren en geç 3 ay içerisinde Bakanlık/İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine ibraz edilmesi gerekir.