Birim Kira giderlerinin desteklenmesi
Kira desteğinin başlangıç tarihi olarak destek verilen ilk ay esas alınır. İlgili birimin desteği söz konusu aydan başlar ve 48 ay sonra biter.
Ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri için;

  • Açılan birimin mağaza olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar,
  • Açılan birimin ofis, showroom, depo veya reyon olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla 75.000 ABD Dolarına kadar

desteklenir.
Sınai ve ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri için;

  • Açılan birimin mağaza olması halinde % 60 oranında ve yıllık en fazla 120.000 ABD Dolarına kadar,
  • Açılan birimin ofis, showroom, depo, ürün teşhir serası/tarlası veya reyon olması halinde % 60 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Kira desteğinden en fazla 25 birim için yararlanılabilinir.
Kapasite raporu sunan şirketin marka tescil belgesinin en az %51 ortaklık payının bulunduğu şirkete ait olması mümkündür.
6 ay ve daha fazla dönemi kapsayan kira ödemelerinin tek seferde yapılması halinde destek ödemesi Yurt Dışı Birim Yerinde İnceleme ve Değerlendirme Formu ibrazı ile gerçekleştirilir.
Depo olarak belirli bir alan kiralamanın dışında birden çok şirkete depoculuk hizmeti veren şirketlerden depo kiralanması da mümkündür.
Kuruluşların, destek kapsamına alındıkları tarihten sonraki her yılın bitiminden itibaren en geç üç ay içerisinde hazırlanacak faaliyet raporunu Bakanlığa intikal ettirmeleri gerekmektedir.