1. Bireysel Katılımların Desteklenmesi: Yararlanıcı ve iş birliği kuruluşlarının bireysel katılımlara ilişkin katılım giderleri ile en fazla iki temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları %50 oranında ve etkinlik başına en fazla 15.000 ABD Doları desteklenir.
  2. Milli Katılım Organizasyonlarının Desteklenmesi: İş birliği Kuruluşları veya Organizatörler tarafından gerçekleştirilen milli katılım organizasyonlarında;
    1. Yararlanıcı ve iş birliği kuruluşlarının en fazla 2 adet temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile katılım giderleri her bir organizasyon için %50 oranında ve yararlanıcı/iş birliği kuruluşu başına en fazla 15.000 ABD Doları,
    2. İş birliği kuruluşu veya organizatörün söz konusu organizasyona yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine (Ek-1) ilişkin harcamaları ile infostand, gösteri/etkinlik/trend alanına ilişkin giderleri, %75 oranında ve organizasyon başına en fazla 120.000 ABD Doları,

    desteklenir.

Etkinliğin başlama tarihinden en az 1 ay önce taslak program faaliyet planı ve tahminî program bütçesiyle birlikte Bakanlığa başvurması gerekir.
Gayrimenkul sektörüne yönelik düzenlenen milli katılım organizasyonlarına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları ile infostand, gösteri/etkinlik/trend alanına ilişkin giderleri, %75 oranında ve organizasyon başına en fazla 120.000 ABD Doları, desteklenir.