5. Bölge Desteklerinden Yararlanan Yatırım Konuları

 • İlaç
 • Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı
 • Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı
 • Tıbbi aletler, hassas ve optik aletler ile saat imalatı
 • Hava ve uzay taşıtları imalatı
 • AR-GE projeleri neticesinde elde edilen ürünlerin üretilmesine yönelik yatırımlar
 • Savunma alanındaki yatırımlar
 • Test merkezleri, rüzgâr tüneli vb. yatırımlar
 • Belirli otomotiv ve motor yatırımları
 • Madencilik ve maden arama yatırımları
 • Eğitim yatırımları
 • Enerji verimliliğine yönelik yatırımlar
 • Atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimi yatırımları
 • Sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ve yer altı doğalgaz depolama yatırımları
 • Yerli kömüre dayalı termik santraller
 • Karbon elyaf veya entegre kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar
 • Demiryolu ve denizyolu taşımacılığı
 • Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri’nde veya termal turizm konusunda yapılacak turizm konaklama yatırımları
 • Uluslararası fuar alanı yatırımları
 • Yenilenebilir Enerji üretimine yönelik türbin ve jeneratör ile rüzgar enerjisi üretiminde kullanılan kanat imalatı yatırımları
 • Direkt soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretimine yönelik entegre yatırımlar