Asgari sabit yatırım tutarı 50 milyon Türk Lirasının üzerinde olan öncelikli yatırımlar stratejik yatırım kabul edilir.

Destek Unsurları

  • KDV İstisnası
  • Gümrük Vergisi Muafiyeti
  • Vergi İndirimi
  • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
  • Yatırım Yeri Tahsisi
  • KDV İadesi
  • Sigorta Primi (İşçi Hissesi)Desteği (6. Bölgede)
  • Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölgede)